1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2020
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UNE mente at klageren mest sannsynlig hadde gitt uriktige opplysninger om sin nasjonalitet, og at disse var av vesentlig betydning for at han fikk oppholdstillatelse og senere norsk statsborgerskap. Klageren hadde handlet mot bedre vitende og det var grunnlag for å tilbakekalle det norske statsborgerskapet og de tillatelsene dette bygget på. Tilbakekall var ikke uforholdsmessig.
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UNE behandlet sak om enslig mindreårig asylsøker på nytt på grunn av uttalelse fra Sivilombudsmannen om lang saksbehandlingstid i UDI. UNE mente at saken var forsvarlig behandlet og endret ikke vedtaket.