1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Tatt til følge