1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2018
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge