1. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge