1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke vurdert sin søknad om beskyttelse i Norge, fordi han allerede hadde fått flyktningstatus i Hellas.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk formelt avslag på søknad om arbeidstillatelse. Hun hadde ikke kompetanse som faglært og oppfylte ingen av unntakene for å kunne søke fra Norge. Hun måtte reise ut av Norge og kunne søke på nytt fra hjemlandet. Vilkårene for å få arbeidstillatelse ble derfor ikke vurdert.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge