1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2010
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Temaet som ble belyst var bruk av Dublin-forordningen overfor asylsøkere som har kommet til Norge etter først å ha vært i Hellas.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge