1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til EØS-borger fordi ektefellen var blitt norsk statsborger. UNE mente også at klagerens barn ikke kunne være referanseperson i henhold til EØS-retten. Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge, som tilsa at hun likevel skulle få opphold. UNE mente vedtaket ikke var i strid mot Norges internasjonale forpliktelser.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  To mindreårige gutter fikk ikke oppholdstillatelse med sin far i Norge fordi underholdskravet ikke var oppfylt. Det var heller ikke grunn til å gjøre unntak fra vilkårene om familieinnvandring.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2006
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  Temaet som ble belyst var å henvise etniske serbere til internflukt i Kosovo. UNE fattet vedtak etter stornemndmøte hvor saken gjaldt en familie etniske serbere fra Kosovo. Det viktigste vurderingstemaet i saken var vilkårene for henvisning til internflukt.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge