1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge