1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Tatt til følge