1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  To barn fikk ikke familieinnvandring med helsøsken i Norge fordi de har en omsorgsperson i hjemlandet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2016
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2015
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2016
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge