1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Delvis tatt til følge