1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke beskyttelse fordi UNE ikke trodde på hans forklaring om at han ble forfulgt av al-Shabab.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte for andre gang asyl i Norge. Han fryktet Taliban fordi han hadde hjulpet regjeringsstyrkene. UNE mente han ikke risikerte forfølgelse ved retur til hjemlandet, og avslo søknaden.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2011
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  Saken gjaldt risiko for reaksjoner ved retur til Eritrea for personer som har reist ut av landet uten tillatelse mens de var i nasjonaltjenestepliktig alder.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren oppholdstillatelse med flyktningstatus fordi UNE mente at klageren risikerte forfølgelse ved retur til Russland
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge