1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge