1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke fornyet oppholdstillatelsen som var gitt fordi han var vernet mot utsendelse, se utlendingsloven § 73 og 74. De politiske forholdene i hjemlandet hadde endret seg slik at han ikke lenger var vernet mot retur.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ba UNE om å omgjøre sitt tidligere avslag på søknad om beskyttelse, fordi han var homofil. UNE trodde ikke på den nye forklaringen, og opprettholdt avslaget.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fryktet represalier ved retur til Afghanistan, men UNE mente han ikke risikerte forfølgelse dersom han reiste hjem. Han hadde familie i Norge, men UNE mente det ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge