1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke visum for å besøke sin datter i Norge fordi innvandringspolitiske hensyn talte mot å gi visum. Behovet for besøk veide ikke opp for klagerens svake forutsetninger for å returnere til hjemlandet når visumtiden utløp. I klageomgangen ble avslaget begrunnet med at klagerens innreise ville utgjøre en trussel mot folkehelsen på grunn av den pågående koronasituasjonen.
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke visum for å besøke sin datter i Norge fordi UDI mente at det var tvil om hun ville forlate Norge og Schengen ved visumets utløp. I klageomgangen ble avslaget begrunnet med at klagerens innreise ville utgjøre en trussel mot folkehelsen på grunn av den pågående koronasituasjonen.
  3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke visum for å besøke familien i Norge. Søknadshistorikk og manglende etterlevelse av et endelig avslag på søknad om beskyttelse var sterke innvandringsregulerende hensyn som talte mot å gi visum. Det var også sannsynlig at formålet med søknaden ikke var besøk, men oppholdstillatelse.
  4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    To barn fikk ikke familieinnvandring med helsøsken i Norge fordi de har en omsorgsperson i hjemlandet.
  5. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke besøksvisum for å besøke en stedatter i Norge fordi det var innvandringspolitiske hensyn som talte mot å gi visum. Behovet for besøk veide ikke opp for klagerens svake forutsetninger for å returnere til hjemlandet når visumtiden utløp.
  6. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk avslag på søknad om besøksvisum som familiemedlem til en EU/EØS-borger fordi hun ikke var forsørget av sønnen i Norge. Sønnen var tredjelandsborger som er gift med EU-borger. Søknaden ble vurdert etter EU direktivet 2004/38/EC.
  7. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk avslag på søknad om visum for å besøke Norge som turist fordi innvandringsregulerende hensyn talte mot å gi visum. UNE begrunnet avslaget med at det generelt var et stort utvandringspotensial fra Syria, og at klagerens personlige tilknytning til hjemlandet ikke var spesielt sterk.
  8. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Delvis tatt til følge
    Klageren fikk en midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for å kunne bli i Norge og søke familieinnvandring med datteren.
  9. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke familieinnvandring fordi vilkåret om at barnet i Norge var under 18 år ikke var oppfylt. Det avgjørende tidspunktet for aldersvilkåret her er når alle nødvendige opplysninger og vedlegg for å avgjøre en sak er levert inn på ambassaden, ikke når en søknad er registrert i søknadsportalen på nett.
  10. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å søke faglært arbeid fordi han på søknadstidspunktet ikke hadde tillatelse som student, forsker eller som faglært arbeidstaker innen forskning.