1. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2023
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Nemnda mente at klageren ikke risikerte forfølgelse ved retur til hjemlandet som følge av at han var bekvemmelighetskonvertitt.