1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren hadde dobbelt statsborgerskap, men mistet det norske da hun fylte 22 år fordi hun ikke hadde bodd lenge nok i Norge eller Norden. Hun fikk ikke sitt norske statsborgerskap tilbake fordi hun ikke var omfattet av vilkårene for gjenerverv.