1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Delvis tatt til følge
    UNE kalte tilbake klagerens oppholdstillatelse fordi hennes mor hadde gitt uriktige opplysninger da hun søkte om beskyttelse. Klageren fikk ny oppholdstillatelse fordi nemnda mente hun risikerte kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet.