1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2022
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens norske statsborgerskap ble kalt tilbake fordi det bygget på uriktige opplysninger om at hun var statsløs. Hun hadde holdt tilbake opplysninger om at hun var borger av Jordan. Hun ble også utvist med varig innreiseforbud og meldt inn i Schengen informasjonssystem (SIS)
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens statsborgerskap ble tilbakekalt og hun ble utvist med to års innreiseforbud fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet.