1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens statsborgerskap ble tilbakekalt og hun ble utvist med to års innreiseforbud fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet.