1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke varig opphold fordi verken hun selv eller hennes tidligere samboer som var EØS-borger oppfylte vilkårene
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble utvist med innreiseforbud på fem år. Klageren var blant annet dømt for uprovosert vold ved to anlendinger. UNE mente at han utgjorde en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens oppholdskort gitt på grunnlag av samboerskap med en EØS borger ble tilbakekalt. Han hadde ikke lenger oppholdsrett fordi parets samboerskap hadde opphørt.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble bortvist fra Norge fordi han oppholdt seg her uten tilstrekkelige midler.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Kvinne fikk avslag på søknad om oppholdskort som familiemedlem til en EØS borger. Klageren var ikke omfattet av EØS regelverket fordi hennes ektefelle ikke lenger hadde oppholdsrett i Spania da han returnerte til Norge med henne.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Avslag på søknad om varig oppholdsrett fordi klageren ikke hadde dokumentert å ha hatt et lovlig sammenhengende opphold som EØS-borger i Norge i fem år. Det var ikke tilstrekkelig at klageren hadde vært i et arbeidsforhold, ettersom hun i en perioden på halvannet år i løpet av de siste fem årene ikke faktisk hadde jobbet eller hatt inntekt.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE la til grunn at klagerens hovedhensikt med å inngå relasjonen til referansepersonen var å få oppholdsrett etter EØS-reglene. UNE vektla blant annet klagerens manglende kunnskap om referansen.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge