1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å arbeide som tømrer i Norge, fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon på at han var faglært eller hadde spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsreglene.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi kompetansen hans ikke var nødvendig for stillingen han var tilbudt.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som sesongarbeider fordi UNE mente arbeidet hun var tilbudt ikke var sesongbasert virksomhet.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk formelt avslag på søknad om arbeidstillatelse. Hun hadde ikke kompetanse som faglært og oppfylte ingen av unntakene for å kunne søke fra Norge. Hun måtte reise ut av Norge og kunne søke på nytt fra hjemlandet. Vilkårene for å få arbeidstillatelse ble derfor ikke vurdert.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han ikke hadde dokumentert at han var faglært.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse i den jobben hun hadde fått tilbud om.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi han ikke hadde dokumentert at han var faglært. Det var heller ikke nødvendig med faglært kompetanse for stillingen hans.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som idrettstrener fordi hoveddelen av hans arbeidsoppgaver ikke var knyttet til utøvere på høyt nivå. Det var også tvil om han skulle arbeide for flere arbeidsgivere.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker i Norge, fordi hun ikke var tilbudt heltidsarbeid. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for tillatelse var oppfylt.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å søke faglært arbeid fordi hun ikke oppfylte underholdskravet. Hun fikk heller ikke oppholdstillatelse på bakgrunn av anførsler om mishandling.