1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker i Norge. Han hadde ikke dokumentert formell kompetanse og hadde heller ikke lagt frem dokumentasjon på arbeidserfaring. UNE vurderte ikke de øvrige vilkårene for tillatelse.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk formelt avslag på søknad om oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid fordi han ikke hadde fulgt riktig fremgangsmåte for å søke. Søknaden var ikke fremsatt verken av klageren selv eller hans arbeidsgiver. Det var heller ikke sterke rimelighetsgrunner som tilsa at det kunne gjøres unntak fra hovedreglene om fremgangsmåte.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse fordi hun ikke hadde dokumentert at formålet med oppholdet i Norge var forskning. UNE vurderte ikke de øvrige vilkårene for tillatelse.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknaden om arbeidstillatelse som sesongarbeider, fordi arbeidet ikke var sesongarbeid.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke tillatelse som faglært arbeidstaker fordi han ikke hadde dokumentert at han var faglært.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker fordi UNE mente at det ikke var sannsynliggjort at hoveddelen av arbeidet krevde kompetanse som faglært.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknaden om arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker fordi den aktuelle jobben ikke krevde faglært kompetanse.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å arbeide som tømrer i Norge, fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon på at han var faglært eller hadde spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsreglene.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi kompetansen hans ikke var nødvendig for stillingen han var tilbudt.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som sesongarbeider fordi UNE mente arbeidet hun var tilbudt ikke var sesongbasert virksomhet.