1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å arbeide som assistent ved et norsk sykehus fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for stillingen.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge for å etablere eget firma her, fordi han ikke hadde dokumentert at han var i stand til å forsørge seg selv.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som sesongarbeider, fordi UNE mente han ikke hadde sterk nok tilknytning til hjemlandet sitt.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke midlertidig tillatelse som sesongarbeider som kokk / kjøkkenmedarbeider fordi det ikke var sannsynliggjort at arbeidet var sesongbasert eller at arbeidet skulle utføres i forbindelse med ferieavvikling. Det var ikke lagt frem samtykke fra NAV i saken.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi kvalifikasjoner som faglært ikke ble ansett som nødvendig for arbeidet han var tilbudt som bartender / barista.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han ikke hadde faglært kompetanse til å gjøre jobben han var tilbudt. Han hadde kompetanse innen en annen fagretning, som ikke var nødvendig for å utføre den aktuelle jobben.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi han ikke hadde lagt fram dokumentasjon på at han var faglært. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for oppholdstillatelse var oppfylt.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse i Norge, fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon på at han var faglært.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for den stillingen som klageren var tilbudt. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for oppholdstillatelse var oppfylt.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende i Norge, fordi han ikke hadde faglært kompetanse. UNE vurderte ikke de øvrige vilkårene for tillatelse.