1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
  I motsetning til UDI mente nemnda at klagerens praktiske arbeidserfaring tilsa at han må anses som faglært, selv om hans formelle kompetanse gjennom yrkesrettet utdanning var av for kort varighet. Han fikk dermed tillatelse som faglært arbeidstaker.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge for å etablere eget firma her, fordi han ikke hadde dokumentert at han var i stand til å forsørge seg selv.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som sesongarbeider, fordi UNE mente han ikke hadde sterk nok tilknytning til hjemlandet sitt.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke midlertidig tillatelse som sesongarbeider som kokk / kjøkkenmedarbeider fordi det ikke var sannsynliggjort at arbeidet var sesongbasert eller at arbeidet skulle utføres i forbindelse med ferieavvikling. Det var ikke lagt frem samtykke fra NAV i saken.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi kvalifikasjoner som faglært ikke ble ansett som nødvendig for arbeidet han var tilbudt som bartender / barista.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for den stillingen som klageren var tilbudt. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for oppholdstillatelse var oppfylt.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse i Norge, fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon på at han var faglært.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi han ikke hadde lagt fram dokumentasjon på at han var faglært. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for oppholdstillatelse var oppfylt.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han ikke hadde faglært kompetanse til å gjøre jobben han var tilbudt. Han hadde kompetanse innen en annen fagretning, som ikke var nødvendig for å utføre den aktuelle jobben.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende i Norge, fordi han ikke hadde faglært kompetanse. UNE vurderte ikke de øvrige vilkårene for tillatelse.