1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge for å etablere eget firma her, fordi han ikke hadde dokumentert at han var i stand til å forsørge seg selv.