1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk formelt avslag på søknad om oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi han ikke hadde søkt på riktig måte. Han hadde ikke kompetanse som faglært og oppfylte ingen av unntakene for å kunne søke fra Norge. Det var heller ikke sterke rimelighetsgrunner som tilsa at søknaden likevel burde behandles.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært, fordi UNE mente han ikke hadde dokumentert at han var faglært etter utlendingsreglene.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse som faglært fordi utdanningen hans som håndverker ikke var av tilstrekkelig varighet. Han hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig praktisk arbeidserfaring til at han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner som kunne veie opp for manglende formelle kvalifikasjoner.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for stillingen hun var tilbudt.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker i Norge fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon som viste at han er faglært etter utlendingsreglene. Han hadde hverken kompetanse gjennom utdanning eller tilstrekkelig yrkeserfaring til at han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært fordi han ikke hadde dokumentert at han hadde fullført en fagutdanning som kokk. Han hadde heller ikke tilstrekkelig lang erfaring fra praktisk arbeid i kombinasjon med opplæring som tilsa at han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner for å arbeide som kokk.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som snekker fordi han ikke hadde kvalifikasjoner som faglært arbeidstaker.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi han ikke hadde sannsynliggjort at det var økonomisk grunnlag for driften.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke midlertidig oppholdstillatelse fordi han ikke hadde dokumentert at han hadde fullført en fagutdanning som kokk. Han hadde heller ikke tilstrekkelig lang erfaring fra praktisk arbeid i kombinasjon med opplæring som tilsa at han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner for å arbeide som kokk.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært fordi lønnen han var tilbudt, ikke var høy nok.