1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han verken hadde formell kompetanse som fagutdannet kokk eller spesielle kvalifikasjoner.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi kvalifikasjoner som faglært ikke ble ansett som nødvendig for arbeidet han var tilbudt som bartender / barista.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for den stillingen som klageren var tilbudt. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for oppholdstillatelse var oppfylt.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse i Norge, fordi han ikke hadde lagt frem dokumentasjon på at han var faglært.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi han ikke hadde lagt fram dokumentasjon på at han var faglært. UNE vurderte ikke om de andre vilkårene for oppholdstillatelse var oppfylt.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende i Norge, fordi han ikke hadde faglært kompetanse. UNE vurderte ikke de øvrige vilkårene for tillatelse.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi utdannelsen hennes ikke var nødvendig for stillingen hun var tilbudt.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært fordi stillingen han var tilbudt ikke krevde at arbeidstakeren hadde kvalifikasjoner som faglært.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi han ikke hadde dokumentert at han hadde formell kompetanse.
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse i stillingen hun var tilbudt.