1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE mente at klageren hadde tilstrekkelig sterke returforutsetninger, og ga ham tillatelse for å studere til en International Baccalaureate (IB).
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde en studietillatelse til et mastergradsstudium. Han søkte om fornyelse for å begynne på en ny mastergrad. Han fikk avslag fordi det ikke var dokumentert at han hadde fullført sin tidligere mastergrad, og det nye studiet var ikke en videreføring av tidligere studier.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens fikk avslag på søknad om ny oppholdstillatelse for å ta en ny mastergrad fordi studiet ikke var en videreføring av hans tidligere studier.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge