1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å studere i Norge, fordi UNE mente det ikke var sannsynlig at hun ville returnere til hjemlandet etter endte studier.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge