1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for å studere i Norge, fordi UNE mente det var sannsynlig at hun ikke ville reise ut av Norge ved tillatelsens utløp.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke studietillatelse fordi det ikke var sannsynliggjort at han ville reise hjem igjen etter endt utdanning.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på fornyelse av studietillatelse fordi det nye studiet ikke kunne anses som en videreføring av tidligere utdanning, og klageren hadde vært vesentlig forsinket i sine tidligere studier.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke fornyet sin studietillatelse fordi hovedformålet med opphold i Norge ikke var å studere på fulltid.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge