1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke fornyet studietillatelse fordi studiet ikke var en videreføring av tidligere studier. Hun ønsket å forbedre karakterer. Familien kunne reise samle til hjemlandet.