1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble utvist med fem års innreiseforbud fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om hovedformålet med sitt ekteskap med en norsk statsborger (omgåelsesekteskap).
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge