1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2022
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE vurderte i stornemnd om utvisning av klageren var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven, men kom til at det ikke var det.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge