1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Tatt til følge
    Varig innreiseforbud ble opphevet på grunn av nye omstendigheter. Nemnda mente også at varig utvisning var uforholdsmessig for klageren, og for strengt i forhold til sammenlignbar praksis. Utvisning med to års innreiseforbud hadde vært en riktig reaksjon.