1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Saken gjaldt utvisning av en person fra Ukraina som kom til Norge sammen med sin familie og fikk endelig avslag på sin asylsøknad. Han forlot ikke Norge innen utreisefristen og oppholdt seg ulovlig i Norge litt over én måned. UNE mente at det var grunnlag for å utvise ham og at utvisning ikke var et uforholdsmessig tiltak. Det ulovlige oppholdet medførte et innreiseforbud på 2 år.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Saken gjaldt utvisning av en person fra Thailand på grunn av arbeidsmarkedskriminalitet. UNE mente at det var grunnlag for å utvise klageren, og at det ikke var uforholdsmessig å utvise henne. Klagerens anførte ekteskap ble ikke lagt til grunn. UNE anså partene for å være i et kjærestelignende forhold og relasjonen ble derfor tillagt liten vekt i vurderingen.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Spørsmålet nemnda skulle ta stilling til var om utvisningen var uforholdsmessig . Sentrale elementer i saken er at Klageren kom til riket i ung alder , og hensynet til hans barn.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge