1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerne fikk ikke oppholdstillatelse i familieinnvandring til Norge fordi de ikke hadde fremlagt gyldig pass. UNE mente det ikke var grunn til å gjøre unntak fra vilkårene for familieinnvandring.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge