1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2022
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke familieinnvandring med sin far i Norge fordi kravet til forsørgelse (underholdskravet) ikke var oppfylt. Referansepersonen oppfylte ikke kravet til fremtidig inntekt.