1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi hun ikke hadde dokumentert å ha avlagt avsluttende prøve i norsk muntlig på minst nivå A2, jf. statsborgerforskriften § 4-4 annet ledd. Det var heller ikke dokumentert at det var grunnlag for å gjøre unntak fra kravet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Nemnda kom til at klageren hadde rett til norsk statsborgerskap. Sentrale elementer i vurderingen har vært identitet og vekten av språkanalysen.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Nemnda kom til at klageren hadde rett til norsk statsborgerskap. Sentrale elementer i vurderingen var identitet og vekten av språkanalysen.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge