1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren hadde ikke oppholdt seg i Norge med oppholdsrett som EØS-borger de siste tre årene. UNE avslo derfor klagen på vedtak om norsk statsborgerskap.