1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Tatt til følge
    Klageren ble innvilget statsborgerskap. UNE mente klagerens svekkede troverdighet i forbindelse med sitt beskyttelsesgrunnlag og reiserute ikke påvirket ID-vurderingen.