1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren hadde ikke oppholdt seg i Norge med oppholdsrett som EØS-borger de siste tre årene. UNE avslo derfor klagen på vedtak om norsk statsborgerskap.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge