1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren ble innvilget statsborgerskap. UNE mente klagerens svekkede troverdighet i forbindelse med sitt beskyttelsesgrunnlag og reiserute ikke påvirket ID-vurderingen.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge