1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2022
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk avslag på søknaden om å beholde sitt norske statsborgerskap etter fylte 22 år fordi hun ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til Norge.