1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk opphevet begrensningene i sin oppholdstillatelse fordi han la frem dokumentasjon på sin identitet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte beskyttelse fordi hun hadde blitt forsøkt tvangsgiftet av Al-Shabab som hadde drept hennes far, og fordi hun ikke var omskåret. UNE mente at klagerens forklaring ikke var troverdig.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge