1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Afghansk kvinne med klage over tidsbegrenset tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. UNE opprettholdt begrensningen på grunn av fortsatt ID-tvil.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Klageren fikk opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn fordi han hadde store psykiske helseproblemer og av hensyn til barna. Oppholdstillatelsen ble gitt med begrensninger fordi det var tvil om klagerens identitet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge