1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
    Avgjørelsesform: Stornemnd
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.