1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UNE tilbakekalte tillatelser til å arbeide som faglært fordi klageren ved søknad hadde fremlagt falsk dokumentasjon på sin utdannelse.