1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UDI innvilget klageren oppholdstillatelse fordi han var mindreårig uten forsvarlig omsorg i hjemlandet. Tillatelsen ble tidsbegrenset fordi det var tvil om hans identitet. Klageren mente han skulle fått innvilget beskyttelse, men UNE endret ikke UDIs vedtak.