1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2021
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke ny oppholdstillatelse for å studere i Norge fordi han hadde vært betydelig forsinket i sitt tidligere utdanningsløp.